Vejledning til udfyldelse af anlægsskema til Det Kirkelige Budgetudvalg i København: En vejledning - Budgettering af synsudsatte arbejder.pdf

Anlægsskema til udfyldelse: Budgetark - Anlægsskema - Københavns Kirkelige Budgetudvalg1.xlsx