Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Provsti info

GENEREL INFO:

Kontering af negative renter:

Kontering af negative renter skal altid være på formål 72xx - uanset om det er til drift eller anlægsopgaver.

Konvertering af midler fra anlæg til drift:

Er der overskud på et anlægsarbejde, skal menighedsrådene ansøge provstiudvalget om tilladelse til at konvertere til drift.​

Vedr. kontering af indbetalte feriepenge i R2021:

De Menighedsråd der har indbetalt feriepengeforpligtelsen i 2021, skal - i forbindelse med regnskabsafslutning 2021 - postere på følgende måde:

Kredit -  Driftskontoen udgiften er bogført på (art 181710 - formål 7900)

Debet -  Tilgodehavender fx konto 613050.

Når menighedsrådene får tilført midlerne i 2022, modregnes beløbet i tilgodehavendet:

- kredit tilgodehavende konto 613050 og debet drift 181710/7900)

- og kredit ligning og debet bank - det skal være en 4 benet postering, da ligningen altid skal fremgå af indtægter.

De Menighedsråd der IKKE har indbetalt feriepengeforpligtelsen i 2021, skal ikke foretage sig noget.

Desuden anbefales herfra, at forholdet vedr. feriepengeforpligtelsen nævnes i ”forklaringer til regnskabet” - dette gælder i øvrigt også for afgrænsede projekter (kontiene 7411xx).

Biregnskaber:

Der skal være en årlig status (økonomisk og udførelsesstatus) på flerårige anlægsprojekter som bilag til regnskabet.