I Amagerbro Provsti er etableret et fælles juniorkor for alle provstiets sogne. Juniorkoret holder til i Sundby Kirke og ledes af Ina Wakabayashi. Koret starter sæsonen torsdag den 23. august 2018.

Koret henvender sig til aldersgruppen for piger og drenge i 5. – 8. klasse. Der er fast øvedag, øvetid og øvested. Det foregår i Sundby Kirke der ligger på Amagerbrogade 71. Koret medvirker ved nogle af gudstjenesterne rundt omkring i provstiets kirker.

Værdigrundlag for korets arbejde er:

  • Vision - Vi begejstrer sognenes menigheder med musik og sang, der inspirerer, skaber glæde og løfter det kirkelige liv.

  • Mission – Koret synger primært et kirkeligt repertoire med henblik på medvirken i gudstjenester og koncerter i provstiets kirker. Både salmer og andenrelevant kristelig musik kan bruges.

  • Ansvar – Sangerne tager ansvar for egen indlæring og for korets virke og prioriterer korprøver, koncerter og gudstjenester højt.

  • Udvikling – Repertoiret sammensættes således, at korets medlemmer til stadighed kan udvikle tekniske og klangmæssige færdigheder.

  • Trivsel – Det er sjovt og rart at synge i juniorkoret. Vi lægger vægt på at have det godt sammen.

Er det noget for dig? Henvendelse om optagelse i koret skal ske til korleder Ina Wakabayashi på mail: sangermus@hotmail.com