2011: Præsters deltagelse i tjenstlige konventer samt deltagelse i kurser: Præsters efteruddannelse.pdf

2012: Mødested Amager: Mødested Amager vedtægt endelig udgave jan 120001.pdf

2013: Skoletjenesten i København: 2013, Samarbejdsaftale Skoletjenesten.pdf

2015: Kalender- og hjemmeside: Churchdesk.pdf

2019: Juniorkor: 2019-Samarbejde mellem menighedsråd og provstiudvalg om juniorkor og børnekor.pdf

2021: Samarbejde mellem provstiudvalg i Københavns Stift og Vesterbro sogns Menighedsråd om "Folkekirke for kristne med anden kulturel og sproglig baggrund i Købehavns Stift": Vedtægt kirke anden sproglig baggrund 080920.pdf