HVAD ER MAHABBAS VISION?

Mahabba betyder 'kærlighed' på arabisk. Mahabba vil …

Arbejde for næstekærlighed mellem alle

Styrke dialogen mellem kristne og muslimer

Skabe lokale netværk med fokus på kulturmødet

Udbrede kirkens forkyndelse